ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ
ຢູເຄຣນ

  ຢູເຄຣນ

  ດອກໄມ້ຈັດເປັນດອກໄມ້

  ງານວາງສະແດງດອກໄມ້ - ສວນສາທາລະນະຖ້ ຳ,“ ທົ່ງນາຮ້ອງເພງ”, Kiev ຢູ່

  ງານວາງສະແດງດອກໄມ້ - Kiev

  ງານວາງສະແດງດອກໄມ້ - ສວນສາທາລະນະຖ້ ຳ,“ ທົ່ງນາຮ້ອງເພງ”, Kiev ຢູ່

  ກາງແກໃນສວນ

  ງານວາງສະແດງດອກໄມ້ - ສວນສາທາລະນະຖ້ ຳ,“ ທົ່ງນາຮ້ອງເພງ”, Kiev ຢູ່

  Swan of roses

  ງານວາງສະແດງດອກໄມ້ - ສວນສາທາລະນະຖ້ ຳ,“ ທົ່ງນາຮ້ອງເພງ”, Kiev ຢູ່


   Translate »