ນີ້ແມ່ນຕຽງນອນຝັນທີ່ແທ້ຈິງ! ນອນພາຍໃຕ້ຕູ້ປາ! ສຳ ລັບເດັກຍິງ, ສຳ ລັບເດັກຊາຍ, ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍ, ສຳ ລັບເດັກນ້ອຍ - ສຳ ລັບທຸກໆຄົນ. ແນ່ນອນວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກຄືກັບເທບນິຍາຍ, ແຕ່ວ່າທ່ານຈະນອນຫຼັບສະບາຍບໍ? ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຊອກຫາ!