ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ

ຮູບພາບຂອງເຮືອນຄົວໃນສີມ່ວງ

ຮູບພາບຂອງເຮືອນຄົວໃນສີມ່ວງ

ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງການອອກແບບເຮືອນຄົວໃນສີມ່ວງ.

ເຮືອນຄົວສີມ່ວງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງທີ່ທັນສະໄຫມແລະອ່ອນໂຍນຕໍ່ເຮືອນ.

ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້, ສີນີ້ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເກີນໄປສໍາລັບເຮືອນຄົວ, ແຕ່ວ່າສີມ່ວງບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມໃນການອອກແບບເຮືອນຄົວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສົມປະສານກັບຮູບຊົງມົນ.

ແນວຄວາມຄິດເຮືອນຄົວສີມ່ວງ:ຫນ້າ: 1 2 3

Translate »