ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ

ຮູບພາບແລະແນວຄວາມຄິດ ສຳ ລັບແລວທາງແລະຫ້ອງໂຖງ

ຮູບພາບຂອງແລວເສດຖະກິດແລະຫ້ອງໂຖງ

ນີ້ແມ່ນແນວຄວາມຄິດ ສຳ ລັບແລວທາງສີທີ່ມີສີສັນແລະວິທີການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງ.

ໃນບາງພາຍໃນຈຸດສຸມແມ່ນເພດານທີ່ຖືກໂຈະແລະເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ການຕົກແຕ່ງຝາແລະວັດສະດຸທີ່ໃຊ້.

ແນວຄວາມຄິດແລວເສດຖະກິດແລະຮູບພາບ:ຫນ້າ: 1 2 3

Translate »