ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ

ຮູບພາບຂອງຫ້ອງຮັບແຂກເປັນສີມ່ວງ

ຮູບພາບຂອງຫ້ອງຮັບແຂກເປັນສີມ່ວງ

ນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງການອອກແບບຫ້ອງຮັບແຂກເປັນສີມ່ວງ.

ຫ້ອງຮັບແຂກສີມ່ວງໃຫ້ຄວາມງາມແລະຄວາມອ່ອນໂຍນໃນເຮືອນ.

ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້, ມັນໄດ້ຖືກຄິດວ່າສີສີມ່ວງສໍາລັບຫ້ອງຮັບແຂກແມ່ນພິເສດເກີນໄປ, ແຕ່ວ່າກ່ອນຫນ້ານີ້ສີມ່ວງແມ່ນແນວໂນ້ມໃນການອອກແບບຂອງຫ້ອງນີ້.

ແນວຄວາມຄິດຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດໃນສີມ່ວງ:ຫນ້າ: 1 2 3

Translate »