ອາຄານນ້ອຍໆແຕ່ມີການແຈກຢາຍແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ, penthouse ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທີທີ່ມີພື້ນທີ່ນ້ອຍໆສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຮັບຮູ້ເຮືອນທີ່ສວຍງາມແລະສະດວກສະບາຍພ້ອມທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິລະປະແລະສີຂຽວອ່ອນໆໃນການປະສົມປະສານກັບໄມ້ແລະຫີນປະດັບຕົກແຕ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສືກອົບອຸ່ນແລະສະບາຍໃນເຮືອນ.