ນີ້ແມ່ນບາງແນວຄວາມຄິດທີ່ສວຍງາມແລະຕົ້ນສະບັບ ສຳ ລັບສວນກ້າ. ບັນດາໂຄງການພາຍໃນແມ່ນຖືກລວບລວມໃນຊຸດ ສຳ ລັບທຸກໄວ, ແລະຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການຕົກແຕ່ງຫ້ອງເດັກນ້ອຍໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການບູລິມະສິດ, ການອອກແບບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບແນວຄວາມຄິດສໍາລັບເຟີນີເຈີແລະເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ອົງການຈັດຕັ້ງພື້ນທີ່, ໂຄງການສີແລະການຕົກແຕ່ງ.