ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ
ຜົນໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບ: ຄວາມຄິດຂອງຕູ້

    ຝາຜະ ໜັງ ຂອງປ່ອງຢ້ຽມເກົ່າ

    ວິທີການຫາຍໃຈຊີວິດຄັ້ງທີສອງເຂົ້າໃນວຽກໄມ້ເກົ່າ

    ເຮັດຕົວເອງໃຫ້ເປັນເກີບປະຕິບັດຕົວຈິງ

    ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນປະຕິບັດແລະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວເຮົາເອງ


    Translate »