ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ
ຜົນໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບ: ເຮືອນງາມ

    ເຮືອນດິນ ໜຽວ ຢູ່ບ້ານ Leshten

    ເຮືອນນ້ອຍໆທີ່ ໜ້າ ຮັກນີ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາ.


    Translate »