ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ
ເຮັດໃຫ້ມີແສງ

  ແນວຄວາມຄິດເຮັດໃຫ້ມີແສງສວນ. ໂຄມໄຟ. ໄຟສາຍໄຟ. ແສງສະຫວ່າງໃນສວນ.

  ໄຟເຍືອງທາງສວນ

  ການເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຂອງ ໜອງ ໃນສວນຫຼືນ້ ຳ ພຸສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສ

  ເຮັດໃຫ້ມີແສງສວນ

  ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ສຳ ລັບສວນທີ່ສວຍງາມບໍ່ພຽງແຕ່ໃນເວລາກາງເວັນ,


   Translate »