ບາງແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຕົກແຕ່ງແລະຈັດແຈງໂຕະ.

ການຈັດໂຕະແມ່ນສະແດງທັດສະນະພິເສດ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ແຂກແລະຄວາມປາຖະ ໜາ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມອາລົມທີ່ດີ. ໃນແນວຄວາມຄິດທີ່ສະ ເໜີ ທ່ານຈະພົບກັບລົດຊາດທີ່ຫລໍ່ຫລອມແລະເອົາໃຈໃສ່ເຖິງລາຍລະອຽດ, ພ້ອມທັງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂື້ນກັບຖ້ວຍ.