ການສ້າງເຮືອນຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນຫລັງບ້ານແມ່ນແນ່ນອນວ່າມັນເປັນຄວາມຝັນຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່. ແລະເຊັ່ນດຽວກັບຄວາມຝັນຫຼາຍໆ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປພວກມັນຫາຍໄປແລະພວກເຮົາກໍ່ລືມພວກເຂົາ. ແລະເປັນຫຍັງ, ແທນທີ່ຈະປະຖິ້ມຄວາມຝັນຂອງເຮືອນ, ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນກັບພວກເຮົາແລະຮັບຮູ້ໃນເຮືອນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມຮັກ, ເຊິ່ງ ເໝາະ ສົມກັບການ ດຳ ລົງຊີວິດ! ນີ້ແມ່ນວິທີເຮັດມັນ: