ဥယျာဉ်ကျွန်းသည်ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်များတွင်သီးခြားအသံထွက်အဖြစ်ဖန်တီးထားသောပန်းများ၊ ချုံဖုတ်များ၊ သစ်ပင်များ၊ ကျောက်များ၊ သစ်လုံးများနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါစည်းမျဉ်းအချို့ကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။ ပထမ ဦး စွာအပင်များကိုဖွဲ့စည်းမှု၏အလယ်ဗဟိုတွင်မြင့်မားသောအပင်များကိုစီစဉ်ပြီးအဆုံးတွင်အောက်အပင်များကိုစိုက်ခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ရမည်။ ဥယျာဉ်ကျွန်းများကိုသစ်ပင်များမှကျောက်တုံးများ၊ သစ်သားများနှင့်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောပန်းများကိုတောက်ပသော palette များဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကျောက်စရစ်များကိုပေါင်းပင်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ဖြန်းနိုင်သည်။ ပတ်ပတ်လည်တွင်မြစ်ကျောက်များသို့မဟုတ်အလှဆင်ဥယျာဉ်ခြံစည်းရိုးကိုအပြီးသတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။