ဥယျာဉ်ရေကူးကန်။ ခြံဝင်းနှင့်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိရေကန်တစ်ခုအတွက်အကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။

အိမ်အလှဆင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်ကူးများ။
ဥယျာဉ်တော်၌ရေကန်များအတွက်စိတ်ကူး