Flower Show - Cave Park,
Singing Field, Kijów
wzdłuż rzeki Dniepr

Kwiaty ułożone jak kwiaty