Zastosowanie kamienia w ogrodzie jest zarówno okazją do uzyskania artystycznej dekoracji, jak i estetyki funkcjonalnej. Biorąc pod uwagę, że fragmenty skał były głównym materiałem budowlanym od stuleci, a ich niezmienna struktura gwarantuje stabilność stworzonych przez nich konstrukcji, tkanie ich w symbiotycznej harmonii z delikatną strukturą świata żywego, nadaje szczególny urok. Najczęstsze zastosowanie kamienia w ogrodzie wiąże się z tymi cechami, które pozwalają na jego właściwe wykorzystanie w celu skutecznego wchłaniania na różnych poziomach poprzez tarasowanie naturalnie zaburzonych obszarów lub kamienne łóżka w ogrodzie. Pomysły na zaprojektowanie ogrodu ze żwiru i kamieni rzecznych są również powszechnym podejściem przy aranżacji otwartych przestrzeni. Oczywiście użycie stawy, fontanny, ogrody skalne i inne dekoracje ogrodowe, a także ich pojedyncza dekoracja malowane kamienie w ogrodzie a nawet decoupage z kamieni w ogrodzie są jedną z wielu form łączenia przemijalności i zepsucia w nieodpartym pięknie.