Budując podwórko, dobrze jest wziąć pod uwagę związane z nim możliwości kształtowania krajobrazu, a te pomysły na kształtowanie altanki mogą być pomocne właśnie wtedy. W rzeczywistości tutaj przedstawimy kompletne koncepcje projektowania przestrzeni, które oprócz kwiatów i roślin, zawierają wiele innych dekoracyjnych elementów ogrodowych. Możliwość budowanie stawu, most, ogród skalny , pasy, ścieżki, itp., jest integralną częścią ogólnej koncepcji stworzenia harmonijnego środowiska, które przynosi duchową przyjemność. Ponieważ altana ogrodowa jest miejscem do relaksu, otaczająca przestrzeń powinna jak najlepiej wykorzystać.2Akcje