د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه

د دهلیز او دالان لپاره عکسونه او نظریات

د دهلیز او دالانیو انځورونه

دلته د پیسټل رنګ کوریډور او مختلف ډیزاین چلند لپاره نظرونه شتون لري.

په ځینې داخلي برخو کې تمرکز د ځنډول شوي چتونو او څراغونو باندې دی ، پداسې حال کې چې په نورو کې ، د دیوالونو او توکو کارول کارول کیږي.

د دهلیز نظرونه او عکسونه:0د سهم

مخونه: 1 2 3

Translate »