Неке уметничке идеје за ваше купатило.

Ако желаете да разчупите традиционните схващания за вида на банята, можете да се възползвате от нашите предложения за интересна и нестандартна баня. Чрез употребата на естествените материали – камък, дърво, остават съхранени уюта и топлото излъчване. У исто време, у потпуности функционалне и комфорне, ова невероватна купатила предлажу опуштању и изузетним искуствима у неконвенционалном и уметничком окружењу.