Bog' uchun dolzarb g'oyalar va xususan tosh yo'llarni qurish bilan biz hovlini bezashda tabiiy materiallardan foydalanish mavzusiga yana bir bor to'xtalib o'tamiz, bu mavzuni biz bir necha bor takrorlaganmiz. Tosh qadim zamonlardan beri qo'llanilgan va uy bilan chambarchas bog'liq bo'lgan hayot tarzimizning tarkibiy qismidir. Uning tuzilishi abadiylikning ramzidir. Bog'ni bezatish bo'yicha turli xil g'oyalarni amalga oshirishda va mo'rt o'tlar va o'simliklarning turli xil turlari bilan birgalikda foydalanishda, shu bilan birga, o'zlarining sof go'zalligidan tashqari, bizni hayot va tabiatning simbiyotik birligi ramzi bilan o'ziga jalb qiladigan kompozitsiyalarni yaratishga imkon beradi.